Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №858 "Про затвердження Класифікатора звернень громадян"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-2008-%D0%BF#Text 

Фото без опису