Про створення «гарячої» телефонної лінії у відділі праці та соціального захисту населення апарату Свеської селищної ради і виконавчого комітету

Про створення «гарячої» телефонної лінії у відділі праці та соціального захисту населення апарату Свеської селищної ради і виконавчого комітету

Про створення «гарячої» телефонної лінії у відділі праці та соціального захисту населення апарату Свеської селищної ради і виконавчого комітету

Про затвердження графіку особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції селищної ради на 2021 рік

Про затвердження графіку особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції селищної ради на 2021 рік

Про затвердження графіку особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції селищної ради на 2021 рік

Про функціонування «гарячої» телефонної лінії та телефону довіри в Свеській селищній раді та затвердження Положення про «гарячу» телефонну лінію Свеської селищної ради та Положення про телефон довіри Свеської селищної ради

Про функціонування «гарячої» телефонної лінії та телефону довіри в Свеській селищній раді та затвердження Положення про «гарячу» телефонну лінію Свеської селищної ради та Положення про телефон довіри Свеської селищної ради

Про функціонування «гарячої» телефонної лінії та телефону довіри в Свеській селищній раді та затвердження Положення про «гарячу» телефонну лінію Свеської селищної ради та Положення про телефон довіри Свеської селищної ради

Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного звернення та електронної петиції (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 35, ст.341)

Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного звернення та електронної петиції (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 35, ст.341)

Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного звернення та електронної петиції (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 35, ст.341) Верховна Рада України постановляє:

Указ Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування Конституційного права на звернення до органів державної влади та оргагів місцевого самоврядування"

Указ Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування Конституційного права на звернення до органів державної влади та оргагів місцевого самоврядування"

Указ Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування Конституційного права на звернення до органів державної влади та оргагів місцевого самоврядування" З метою  забезпечення  реалізації та гарантування закріплених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) права на звернення до  органів державної   влади   та  органів  місцевого  самоврядування,  права громадян на участь  в  управлінні  державними  справами,  а  також підвищення  ефективності роботи органів державної влади та органів місцевого  самоврядування  зі  зверненнями  громадян,   ураховуючи необхідність об'єктивного, всебічного і вчасного розгляду звернень громадян відповідно  до  вимог  законодавства  України,  керуючись частиною  другою  статті 102 Конституції України ( 254к/96-ВР ) та статтею 28 Закону України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР  ),