Фото без опису

Змінилися особисті відомості – повідом податкову

 

Одним із основних напрямів, що визначають пріоритети у роботі Державної податкової служби України, це – забезпечення стабільного і рівномірного наповнення бюджетів всіх рівнів; удосконалення системи адміністрування податків і зборів; створення комфортних умов для платників податків; впровадження електронних сервісів обслуговування і нових моделей податкового супроводження; створення рівних конкурентних умов для платників податків.

В України податок на майно є місцевим податком, тобто кошти від надходження даного податку формують дохідну частину місцевого бюджету територіальних громад. Згідно Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями податок на майно складається з податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, плати за землю та транспортного податку. Нарахування сум податку на майно фізичним особам здійснюється контролюючими органами до 1 липня поточного року. Інформування населення про суми нарахованого податку здійснюється шляхом надсилання платникам податків податкових повідомлень – рішень з відповідного податку. В зв’язку з чим гостро стає питання актуальності відомостей в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків щодо облікових даних платників: зміна прізвища та адреси реєстрації місця проживання.

Згідно розділу IX Наказу Міністерства фінансів України від 29.09.2017 р. № 822, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2017 р. за N 1306/31174 «Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків» фізичні особи - платники податків зобов'язані подавати до контролюючих органів відомості про зміну даних, які вносяться до Облікової картки або Повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті), протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання Заяви про внесення змін за формою N 5ДР (додаток 12) або Заяви за формою N 5ДРП (додаток 13) відповідно. Фізичні особи подають зазначені заяви особисто або через представника до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання), а у разі зміни місця проживання - до контролюючого органу за новим місцем проживання. Фізичні особи, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, подають зазначені заяви особисто або через представника до будь-якого контролюючого органу. Для заповнення Заяви використовуються дані документа, що посвідчує особу, та інших документів, які підтверджують зміни таких даних. Якщо зазначені документи видані не українською мовою, необхідно подати засвідчені в установленому законодавством порядку переклади цих документів українською мовою (після пред'явлення повертаються) та їх копії. Заява за формою N 5ДР стосовно малолітньої особи подається одним з батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником) за наявності документа, що посвідчує його особу, та свідоцтва про народження дитини.

Без звернення до податкових органів дану процедуру можна провести таким чином:

В Електронному кабінеті платника податків Заява ф. № 5ДР подається через меню «ЕК для громадян»/Заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (5ДР)» приватної частини «Електронний кабінет», при цьому платник податків самостійно обирає Центр обслуговування платників, де бажає отримати документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (картку платника податків).

Для приєднання до Заяви за ф. № 5ДР сканованих копій документів, що посвідчують особу та інших документів, які підтверджують зміни облікових даних, платнику необхідно використати закладку «Додатки» та обрати «Документ довільного формату» (формат файлу pdf/jpg із обмеженням розміру не більше 2МБ). Поки що не впроваджено механізм надання послуги з отримання документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (картку платника податків) в електронному вигляді.

Контролюючий орган видає реєстраційний номер облікової картки платника податків в терміни:

  • протягом 3-х робочих днів – у разі звернення до податкового органу за місцем проживання;
  • до 5-ти робочих днів – у разі звернення до будь-якого податкового органу.

Разом з тим, для отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків необхідно особисто звернутися до податкового органу та пред’явити паспорт з відміткою про місце реєстрації та, у разі необхідності, документ (довідку) про реєстрацію місця проживання/перебування.

Відтепер РНОКПП (цифровий номер платника податків) у додатку ДІЯ, РНОКПП на ІD-картці та свідоцтві про народження мають таку ж юридичну силу, як і Картка платника податків (документ, що засвідчує реєстрацію особи в ДРФО).

Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

Додатково повідомляємо, що особа віком від 14 до 18 років, яка має зареєстроване місце проживання та яка не зареєстрована в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, під час оформлення паспорта вперше може за її бажанням одночасно зареєструватися в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків з подальшим відображенням інформації про РНОКПП у паспорті без звернення до податкових органів.