Фото без опису

 

 

 

 

 

Інформаційна картка соціальної послуги

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Свеської селищної ради

смт. Свеса, вул. Центральна,6,

контактний телефон (05456) 6-36-47,

електронна пошта: center.soc@ukr.net

Прийомні години: понеділок – четвер:  8-00 – 17-15;

п’ятниця:  8-00 – 16-00, обідня перерва з 12-00 – 13-00

 

Назва послуги: ДОГЛЯД ВДОМА

Зміст послуги: Допомога у веденні домашнього господарства, у самообслуговуванні, при пересуванні по квартирі, в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами; навчання навичкам самообслуговування; допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;  наданні інформації з питань соціального захисту населення: допомога в отриманні безоплатної правової допомоги; допомога в оформленні документів.

Форма надання соціальної послуги: Денна

Термін надання соціальної послуги: Може надаватись постійно
(ІІІ, ІV групи рухомої активності – 2 рази на тиждень, V група рухомої активності – 5 разів на тиждень), періодично (2 рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період)

Соціальні групи: Громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, крім осіб з інвалідністю унаслідок нещасного випадку на виробництві, або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу та постійний сторонній догляді, побутове та спеціальне медичне обслуговування, хворі з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як 4 місяці.

Умови надання соціальної послуги: Безоплатно (особи з інвалідністю І групи (незалежно від доходу), отримувачі соціальних послуг середньомісячний сукупний дохід яких становить менше ніж два прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб), з установленням диференційованої плати (отримувачі соціальних послуг (крім осіб з інвалідністю І групи) середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб), за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб (отримувачі соціальних послуг (крім осіб з інвалідністю І групи) середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб) згідно з графіком відвідування соціальним робітником

Документи, необхідні для отримання соціальної послуги:

  1. Заява до відділу праці та соціального захисту населення Свеської селищної ради; медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі;

 2. Довідка про склад сім’ї, або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

 3. Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про відсутність укладеного договору довічного утримання;

  4. Копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг; копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті); копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);

 5. Акт оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах, складений фахівцем із соціальної роботи.

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України від 17 січня 2019 року № 2671-VIII «Про соціальні послуги»,  постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 р. №587 «Про організацію надання соціальних послуг»,  постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 №  1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (зі змінами), Державний стандарт догляду вдома, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 № 760, Положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг» Свеської селищної ради, затверджене рішенням дев’ятої сесії восьмого скликання Свеської селищної ради від 15.04.2021.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:

 •  відсутність потреби осіб/сімей, які належать до вразливих категорій населення або перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини, в соціальних послугах за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї;
 •   ненадання надавачем тих соціальних послуг, яких потребує особа/сім’я;
 • наявність в особи відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ (рішення про надання соціальних послуг приймається після усунення таких протипоказань). 

 

 

Інформаційна картка соціальної послуги

 

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Свеської селищної ради

смт. Свеса, вул. Центральна,6,

контактний телефон (05456) 6-36-47,

електронна пошта: center.soc@ukr.net

Прийомні години: понеділок – четвер:  8-00 – 17-15;

п’ятниця:  8-00 – 16-00, обідня перерва з 12-00 – 13-00

 

Назва послуги: СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Зміст послуги: формування та розвиток в особи основних соціальних навичок (особиста гігієна, самообслуговування, пересування, спілкування тощо), пристосування побутових умов до її потреб, соціально-побутове влаштування та обслуговування, педагогічна корекція з метою вироблення та підтримання навичок самостійного (автономного) проживання, стереотипів безпечної поведінки

Форма надання соціальної послуги: Денна

Термін надання послуги: За потребою

Соціальні групи:  діти з інвалідністю віком від 3 до 18 років, діти з інвалідністю  та діти віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику  щодо отримання інвалідності.

Умови надання соціальної послуги:  Безкоштовно, за розкладом   складеним у відділенні комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю

Документи, потрібні для отримання соціальної послуги:

1) заява про надання послуг із комплексної реабілітації (абілітації);

2) індивідуальна програмуа реабілітації, видана медико-соціальною експертною комісією, лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю);

3) висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності) з рекомендаціями щодо проходження комплексної реабілітації (абілітації) в установі;

4) паспорт громадянина України, свідоцтво про народження (для дітей з інвалідністю, дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності) або інший документ, що посвідчує особу;

5) документ, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

6) виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о);

7) довідка про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів, які є внутрішньо переміщеними особами).

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України від 17 січня 2019 року № 2671-VIII «Про соціальні послуги», Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»,  постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 р. №587 «Про організацію надання соціальних послуг»,  постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 №  1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р.  № 80  «Про затвердження Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг» у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня  2018 року № 587, Положення про комунальну установу « Центр надання соціальних послуг» Свеської селищної ради, затверджене рішенням дев’ятої, сесії восьмого скликання Свеської селищної ради від 15.04.2021

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:

1) неповний пакет поданих документів;

2) не зараховуються особи, стан здоров’я яких унеможливлює проведення реабілітаційних заходів, а саме з такими медичними протипоказаннями:

 • гострі  інфекційні захворювання;
 • усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;
 • часті судомні напади та їх еквіваленти;
 • захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для дитини та її оточення (за умови несупроводження особи її батьками або законними представниками).

 

Інформаційна картка соціальної послуги

 

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Свеської селищної ради

смт. Свеса, вул. Центральна,6,

контактний телефон (05456) 6-36-47,

електронна пошта: center.soc@ukr.net

Прийомні години: понеділок – четвер:  8-00 – 17-15;

п’ятниця:  8-00 – 16-00, обідня перерва з 12-00 – 13-00

 

Назва послуги: КОНСУЛЬТУВАННЯ

Зміст послуги: допомога в аналізі життєвої ситуації, визначення основних проблем, шляхів їх вирішення; залучення отримувача соціальної послуги до вирішення власних проблем, складання плану виходу із складної життєвої ситуації та допомога у його реалізації;  надання інформації з питань соціального захисту населення; представництво інтересів; надання психологічної допомоги; корекція психологічного стану та поведінки у повсякденному житті; сприяння навчанню, формуванню та розвитку соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції; допомога у зміцненні/відновленні родинних і суспільно корисних зв’язків; сприяння у отриманні правової допомоги

Форма надання соціальної послуги:Денна

Термін надання послуги: Разово, короткостроково, періодично, довгостроково

Соціальні групи: особи похилого віку, особи з інвалідністю, особи з частковою або повною втратою рухової активності, пам’яті, особи з невиліковними хворобами, хворобами, що потребують тривалого лікування (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як на чотири місяці), особи, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, а також у зв’язку зі шкодою, завданою стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), малозабезпеченістю, особи, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми, особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, діти-сироти, діти, позбавленим батьківського піклування, особи з їх числа віком до 23 років, сім’ї опікунів, піклувальників, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, сім’ї патронатних вихователів.

Умови надання соціальної послуги: Безоплатно

Документи, потрібні для отримання соціальної послуги:

        Заява до відділу праці та  соціального захисту населення   Свеської селищної ради (безпосередньо до Центру надання соціальних послуг –  при разовому кризовому консультуванні).

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України від 17 січня 2019 року № 2671-VIII «Про соціальні послуги»,  постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 р. №587 «Про організацію надання соціальних послуг»,  постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 №  1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (зі змінами); Державний стандарт соціальної послуги консультування, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 02.07.2015 № 678, Положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг» Свеської селищної ради, затверджене рішенням дев’ятої сесії восьмого скликання Свеської селищної ради від 15.04.2021р.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:

-   відсутність матеріальної бази;

-  наявність у отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стан гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання

 

 

 

 

Інформаційна картка соціальної послуги

 

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Свеської селищної ради

смт. Свеса, вул. Центральна,6,

контактний телефон (05456) 6-36-47,

електронна пошта: center.soc@ukr.net

Прийомні години: понеділок – четвер:  8-00 – 17-15;

п’ятниця:  8-00 – 16-00, обідня перерва з 12-00 – 13-00

 

Назва послуги: НАТУРАЛЬНА ДОПОМОГА

Зміст послуги: виходячи з фінансових можливостей забезпечення громадян одягом, взуттям; прокат технічних та інших засобів реабілітації; надання побутових послуг (з ремонту взуття )

Форма надання соціальної послуги: Денна

Термін надання послуги: Постійно, періодично, тимчасово

Соціальні групи: особи похилого віку, у тому числі з когнітивними розладами; особи з інвалідністю, у тому числі із психічними розладами (крім осіб, які скоїли суспільно небезпечну дію та примусово отримують стаціонарну психіатричну допомогу за рішенням суду); особи, які мають невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування/потребують паліативної допомоги; особи, які виховують дитину без батька (матері), та в яких виховуються діти з інвалідністю, діти, яким не встановлено інвалідність, але які хворі на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, діти, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги (далі – діти, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності); особи, яким завдана шкода пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією; бездомні особи; особи, звільнені від відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк; біженці, особи, які потребують додаткового захисту;моніторингу та оцінювання якості надання соціальної послуги.

Умови надання соціальної послуги: Безоплатно (особи з інвалідністю І групи (незалежно від доходу), отримувачі соціальних послуг середньомісячний сукупний дохід яких становить менше ніж два прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб), з установленням диференційованої плати (отримувачі соціальних послуг (крім осіб з інвалідністю І групи) середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб), за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб (отримувачі соціальних послуг (крім осіб з інвалідністю І групи) середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб)

Документи, потрібні для отримання соціальної послуги:

   1. Заява до відділу праці та соціального захисту населення Свеської селищної ради;

   2. Довідка про склад сім’ї, або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

     3. Довідка про доходи всіх членів сімї;

    4. Копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг; копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті); копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю); копія довідки про взяття на обслік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);

  5. Акт оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах, складений фахівцем із соціальної роботи.

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України від 17 січня 2019 року № 2671-VIII «Про соціальні послуги»,  постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 р. №587 «Про організацію надання соціальних послуг»,  постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 №  1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (зі змінами); Державний стандарт соціальної послуги натуральної допомоги, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 25.03.2021 № 147, Положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг» Свеської селищної ради, затверджене рішенням дев’ятої сесії восьмого скликання Свеської селищної ради від 15.04.2021

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:

- відсутність потреби у соціальній послузі за результатами оцінювання потреб особи;

- ненадання надавачем соціальної послуги натуральної допомоги.

-  наявність в особи відповідно до медичного висновку про стан її здоров’я, медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ. Рішення про надання соціальної послуги приймається після усунення таких протипоказань.

 

 

Інформаційна картка соціальної послуги

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Свеської селищної ради

смт. Свеса, вул. Центральна, 6,

контактний телефон (05456) 6-36-47,

електронна пошта: center.soc@ukr.net

Прийомні години: понеділок – четвер:  8-00 – 17-15;

п’ятниця:  8-00 – 16-00, обідня перерва з 12-00 – 13-00

 

Назва послуги: СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД

Зміст послуги: відвідування отримувача соціальної послуги за місцем його проживання (перебування); оцінка потреб сім’ї (особи), яка перебуває у складних життєвих обставинах;складання індивідуального плану соціального супроводу; аналіз коригування плану соціального супроводу; інформування щодо питань, пов’язаних з наданням інших послуг і соціальної допомоги; надання інформаційно-освітніх матеріалів, інструкцій, буклетів, листівок; бесіди з отримувачем соціальної послуги, членами його сім’ї, особами з найближчого оточення (очно, телефоном); психологічна підтримка згідно з професійною компетенцією (організація психотерапевтичних груп, психологічна корекція); організація та проведення сімейних групових нарад, мережевих зустрічей; залучення отримувача послуги до участі у тренінгах, дискусіях, засіданнях за круглим столом, семінарах, лекціях та інших заходах; допомога отримувачу соціальної послуги в оформленні документів; перенаправлення отримувача соціальної послуги до інших надавачів соціальних послуг, у тому числі для отримання спеціалізованих послуг; організація та забезпечення діяльності груп взаємодопомоги; ведення документації.

Форма надання соціальної послуги: Денна

Термін надання соціальної послуги: не більше, ніж шість місяців з дня прийняття рішення про надання послуги. У разі складного випадку тривалість надання послуги може бути продовжено до одного року.

Соціальні групи: сім`ї, в яких є проблеми інвалідності, безробіття; одинокі матері/батьки; малозабезпечені сім`ї/особи; 

сім`ї, в яких батьки або особи, які їх замінюють, ухиляються від

виконання своїх обов`язків з виховання дитини; особи, які втратили соціальні зв’язки, у тому числі під час перебування в місцях позбавлення волі; сім`ї, в яких дитина постраждала від жорстокого поводження; сім`ї/особи, постраждалі від насильства за ознакою статі, домашнього насильства; особи, які потрапили в ситуацію торгівлі людьми; сім`ї/особи, які зазнали шкоди, завданої пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією тощо

Умови надання соціальної послуги: Безоплатно

Документи, необхідні для отримання соціальної послуги:

  1. Заява до відділу праці та соціального захисту населення Свеської селищної ради;

  2. Акт оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах, складений фахівцем із соціальної роботи.

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України від 17 січня 2019 року № 2671-VIII «Про соціальні послуги»,  постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 р. №587 «Про організацію надання соціальних послуг»,  Державний стандарт соціального супроводу сімей (осіб), затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 31 березня 2016 року № 318, Положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг» Свеської селищної ради, затверджене рішенням дев’ятої сесії восьмого скликання Свеської селищної ради від 15.04.2021.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:

 • відсутність потреби осіб/сімей, які належать до вразливих категорій населення або перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини, в соціальних послугах за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї;
 • ненадання надавачем тих соціальних послуг, яких потребує особа/сім’я;
 • наявність в особи відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ (рішення про надання соціальних послуг приймається після усунення таких протипоказань).

 

Інформаційна картка соціальної послуги

 

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Свеської селищної ради

смт. Свеса, вул. Центральна, 6,

контактний телефон (05456) 6-36-47,

електронна пошта: center.soc@ukr.net

Прийомні години: понеділок – четвер:  8-00 – 17-15;

п’ятниця:  8-00 – 16-00, обідня перерва з 12-00 – 13-00

 

Назва послуги: КРИЗОВЕ ТА ЕКСТРЕНЕ ВТРУЧАННЯ

Зміст послуги: проведення оцінки кризової ситуації; детальний аналіз та обговорення кризової ситуації, зокрема, що виникла внаслідок вчинення насильства в сім’ї; інформування про кризову ситуацію, її наслідки, права людини в кризовій ситуації, способи та процедури отримання допомоги;забезпечення термінових базових потреб (у безпеці, харчуванні, медичній допомозі, одязі тощо); організація та надання психологічної підтримки в кризовій ситуації і допомога у подоланні її наслідків, у тому числі, що виникла внаслідок вчинення насильства в сім’ї (психодіагностика, психологічне консультування, психологічна підтримка); сприяння у забезпеченні безпечним місцем перебування (тимчасовим притулком); забезпечення взаємодії з іншими фахівцями та службами для усунення ознак кризової ситуації (виклик бригади швидкої допомоги, правоохоронних органів, представників державних соціальних служб, комунальних і транспортних служб тощо); допомога в оформленні документів.

Форма надання соціальної послуги: Денна

Термін надання соціальної послуги: надається негайно з моменту отримання інформації про кризову ситуацію до моменту усунення ризику, спричиненого кризовою ситуацією, або подолання обставин, які її спричинили. Строк надання не більше 72 годин з початку надання соціальної послуги.

Соціальні групи: особи, у тому числі постраждала від насильства в сім’ї, яка в силу кризової ситуації користується заходами, що становлять зміст соціальної послуги;

Умови надання соціальної послуги: Безоплатно

Документи, необхідні для отримання соціальної послуги:

  1) заява/звернення потенційного отримувача соціальної послуги;

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України від 17 січня 2019 року № 2671-VIII «Про соціальні послуги»,  постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 р. №587 «Про організацію надання соціальних послуг», Державний стандарт соціальної послуги кризового та екстреного втручання, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 01.07.2016 № 716, Положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг» Свеської селищної ради, затверджене рішенням дев’ятої сесії восьмого скликання Свеської селищної ради від 15.04.2021.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:

 • ненадання надавачем тих соціальних послуг, яких потребує особа/сім’я

 

 

Інформаційна картка соціальної послуги

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Свеської селищної ради

смт. Свеса, вул. Центральна, 6,

контактний телефон (05456) 6-36-47,

електронна пошта: center.soc@ukr.net

Прийомні години: понеділок – четвер:  8-00 – 17-15;

п’ятниця:  8-00 – 16-00, обідня перерва з 12-00 – 13-00

 

Назва послуги: СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД СІМЕЙ, У ЯКИХ ВИХОВУЮТЬСЯ ДІТИ-СИРОТИ І ДІТИ, ПОЗБАВЛЕНІ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

Зміст послуги: відвідування отримувача соціальної послуги соціального супроводу за місцем його проживання (перебування), у тому числі без попередження заздалегідь; збір додаткової інформації стосовно отримувача соціальної послуги соціального супроводу; проведення оцінки потреб отримувача соціальної послуги соціального супроводу; складання, коригування та внесення змін до плану соціального супроводу; консультування прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників щодо їх ролі у подоланні дитиною відчуття втрати; організацію та проведення індивідуальної, групової роботи з членами сім’ї та дитиною з метою адаптації дитини до умов проживання в сім’ї, а якщо дитині встановлено інвалідність - надання допомоги в отриманні та організації виконання індивідуальної програми реабілітації, виявленні потреб у розумних пристосуваннях та їх забезпеченні (засобах комунікації, додаткових фахових послугах, адаптації приміщення, виборі формату викладу інформації, визначенні та дотриманні індивідуального режиму тощо); психологічна підтримка прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників щодо розвитку та виховання дітей шляхом залучення їх до участі у тренінгах, лекціях, групах підтримки, інших заходах;надання допомоги з питань захисту майнових, житлових та інших прав дитини; перенаправлення отримувачів соціальної послуги соціального супроводу до інших надавачів соціальних послуг, в тому числі для отримання спеціалізованих послуг з метою всебічного розвитку дитини;консультування отримувачів соціальної послуги соціального супроводу з питань допомоги дитині в підтриманні неперервності родинних стосунків та суспільно корисних зв’язків; психологічна підтримка отримувачів соціальної послуги соціального супроводу у створенні та забезпеченні права дитини на усиновлення; розвиток вмінь та навичок щодо підготовки дитини до самостійного життя; інформування щодо органів, організацій та закладів, які можуть надати підтримку дитині після вибуття із сімейних форм виховання; ведення документації.

          Форма надання соціальної послуги: Денна

Термін надання соціальної послуги: прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу - постійно; сім’ї опікуна, піклувальника - протягом року після влаштування дитини під опіку, піклування та протягом року до завершення піклування.

Соціальні групи: прийомні сім`ї, дитячі будинки сімейного типу, сім`ї опікунів/піклувальників.

Умови надання соціальної послуги: Безоплатно

Документи, необхідні для отримання соціальної послуги:

   1) рішення виконавчого органу селищної ради про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу та передання до них дітей, а також рішення вищезазначених органів про встановлення опіки, піклування або рішення суду.

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України від 17 січня 2019 року № 2671-VIII «Про соціальні послуги», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 р. №587 «Про організацію надання соціальних послуг», Державний стандарт соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 11.08.2017 № 1307, Положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг» Свеської селищної ради, затверджене рішенням дев’ятої сесії восьмого скликання Свеської селищної ради від 15.04.2021.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:   ненадання надавачем тих соціальних послуг, яких потребує сім’я.