Фото без опису

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Украі?ни Роман АБРАМОВСЬКИЙ презентував новии? інструмент – відкритии? електроннии? державнии? кадастр територіи? та об’єктів природно-заповідного фонду. Він розміщении? на вебпорталі #ЕкоСистема https://eco.mepr.gov.ua/

Необхідність створення такого кадастру була передбачена ще Законом Украі?ни «Про природно-заповіднии? фонд Украі?ни» 1992 року.

«Лишаємо в минулому закритість кадастрових даних про заповідні територіі? Украі?ни та перепони у і?х пошуку! Це означає, що прии?шов кінець і для всіх раніше можливих маніпуляціи? з природоохоронними землями. Кадастр вже містить дані про 88% територіи? природно-заповідного фонду Украі?ни. Тут можна знаи?ти не лише відомості про назву, категорію, площу, місце розташування чи землекористувача. Головне, що тут відображена інформація про межі, як на загальніи? картосхемі, так і в описовіи? частині про кожну територію чи об’єкт ПЗФ»,  зауважив Міністр.

Він повідомив, що у червні 2021 року зробили першии? крок, аби спростити доступ до інформаціі?. Оприлюднили мінімальнии? набір інформаціі? про більше ніж 7 тис. територіи? та об’єктів природно-заповідного фонду на Публічніи? кадастровіи? карті у окремому шарі «Природно-заповіднии? фонд». Разом з екологічними підрозділами облдержадміністраціи? зібрали всю наявну первинну інформацію про ці територіі? та оприлюднили і?х, попередньо оцифрувавши.

Кадастр буде корисним:

  • при плануванні подорожеи? та відпочинку; оформленні земельних ділянок; плануванні бізнесу; здіи?сненні громадського контролю; розробці документів просторового планування;
  • для реалізаціі? проектів соціально-відповідального бізнесу та волонтерів, що, на щастя, стає все більш популярним в Украі?ні.

«Працюємо над тим, щоб організувати автоматичнии? взаємообмін інформацією між іншими державними кадастрами та реєстрами. Наша мета  об’єднати усі кадастрові реєстри через механізм, якии? автоматично підтягуватиме необхідну інформацію, яку шукає громадянин. Наступними кроками буде и?ого наповнення  інтеграція з кадастрами тваринного та рослинного світу»,  підсумував Міністр.

За матеріалами: https://www.kmu.gov.ua/news/mindovkillya-zapustilo-vidkritii-elektronnii-derzhavnii-kadastr-teritorii-ta-obyektiv-prirodno-zapovidnogo-fondu