Фото без описуПАМ’ЯТКА

громадянам України 2005 р. н.

щодо їх приписки до призовної дільниці Ямпільського району.

Відповідно до статті 65 Конституції України Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» здійснює правове регулювання відносин між державою і громадянами України у зв’язку з виконанням ними конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, а також визначає загальні засади проходження в Україні військової служби.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» військовий обов'язок включає:

підготовку громадян до військової служби; приписку до призовних дільниць; прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу; проходження військової служби; виконання військового обов'язку в запасі; проходження служби у військовому резерві; дотримання правил військового обліку.

Стаття 14. Приписка громадян України до призовних дільниць.

. Приписка громадян України чоловічої статі до призовних дільниць проводиться з метою взяття їх на військовий облік, визначення наявних призовних ресурсів, ступеня придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня, здобутої спеціальності або професії, рівня фізичної підготовки, вивчення особистих якостей.

2. Для проведення приписки громадян України у районах (містах) утворюються призовні дільниці.

3. До призовних дільниць щороку протягом січня - березня приписуються допризовники, яким у рік приписки виповнюється 17 років. Приписка проводиться районними (міськими) військовими комісаріатами за місцем проживання.

4. Не підлягають приписці до призовних дільниць громадяни України, які відбувають покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

6. Для приписки до призовної дільниці громадяни України зобов'язані особисто прибути до районного (міського) військового комісаріату в строк, зазначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких установлюється Міністерством оборони України.

Перелік документів, які повинен надати громадянин для подальшого формування особової справи призовника:

  • свідоцтво про народження (копія);
  • довідка про склад сім’ї;
  • свідоцтво про базову загальну середню освіту з оцінками (копія);
  • характеристика з місця навчання, а також довідка про навчання ;
  • паспорт та довідка місця реєстрації (копії);
  • картка платника податку (копія);
  • 6 фотокарток 3 ?  4 (без кутика);
  • папка зі швидкозшивачем, 5 аркушів паперу (А4), 2 аркуші картону (А4);