Фото без опису

Запрошуємо представників від громадськості долучитися до подання кандидатур, які увійдуть до складу Координаційного Комітету - постійно діючого консультативного органу, який координує процес здійснення та функціонування громадського бюджету, забезпечує дотримання Положення про «Бюджет участі Свеської селищної територіальної громади», затвердженого рішенням тридцятої сесії Свеської селищної ради восьмого скликання від 08.05.2023, контролю за відбором проектів для фінансування, їх виконанням та попереднього розгляду звіту про виконання проектів, відібраних для фінансування з громадського бюджету.

До складу Координаційного Комітету входять не менше 9 членів з числа мешканців громади, депутатів селищної ради, службовців структурних підрозділів виконавчого комітету.

Персональний склад Координаційного Комітету затверджується рішенням сесії за поданням селищного голови. Селищний голова подає персональний склад для затвердження на основі пропозицій від мешканців селища, депутатів селищної ради, батьківських комітетів шкіл та садочків, тощо.

Не менше як по 1/3 від загального складу Координаційного Комітету складають мешканці селища та депутати Свеської селищної ради.

Заяву про висунення кандидатури від громадськості необхідно подати до 26.07.2023 до Свеської селищної ради за адресою вул. Грушевського, 31 у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, в якій повинно міститися прізвище, власне ім’я, по батькові кандидатури представника, посада, а також такі відомості про заявника:

реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) (за наявності);

фактична адреса реєстрації/проживання;

контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти);

Звертаємо увагу, що у разі коли кількість заяв перевищуватиме граничну чисельність представників від громадськості, висунуті кандидатури включатимуться до складу Комітет по мірі черговості надходження заяв, при цьому особи, які мають більше одного року досвіду роботи у сфері економіки, фінансів, будівництва матимуть переважне право на включення до складу Комітету.

Детальна інформація за телефоном: 068 513 19 07, спеціаліст з економічних питань Галенко Ольга Альбертівна.