Фото без опису

Запрошуємо представників від громадськості до складу Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України

 

Кандидатури від громадськості можуть висуватися міжнародними та громадськими організаціями, фізичними особами.

-Заяву про висунення кандидатури від громадськості необхідно подати до 10.07.2023 року до Свеської селищної ради у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, в якій повинно міститися прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) кандидатури представника, а також такі відомості про заявника:

-для фізичної особи:

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) (за наявності);

- фактична адреса реєстрації/проживання;

- контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти);

для міжнародної чи громадської організації:

- найменування;

- напрями діяльності;

- код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ (за наявності);

- місцезнаходження;

- контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти);

Дані, зазначені у заяві, необхідно засвідчити підписом фізичної особи/представника міжнародної чи громадської організації, що її подала.

Звертаємо увагу, що у разі коли кількість заяв перевищуватиме граничну чисельність представників від громадськості, висунуті кандидатури включатимуться до складу комісії у міру черговості надходження заяв, при цьому особи, які мають більше одного року досвіду роботи у сфері будівництва, протидії корупції, внутрішнього аудиту чи моніторингу закупівель, матимуть переважне право на включення до складу комісії.

Детальна інформація за телефоном: 096-897-3146.