Фото без опису

 

Свеська селищна рада

Шосткинського району Сумської області

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Свеського селищного голови

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

20.12.2023

смт Свеса

      № 133 - ОД

 

 

 

Про оголошення конкурсу на створення офіційної символіки

 

Відповідно до статті 22 пункту 20 частини 4, статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою утвердження місцевої ідентичності, збереження історичної та культурної спадщини, підтримання почуття патріотизму у жителів Свеської селищної територіальної громади:

 1. Провести конкурс на створення офіційної символіки: герба, прапора, гімна Свеської селищної територіальної громади.
 2. Затвердити Порядок про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Свеської селищної територіальної громади (додаток 1).
 3. Затвердити Положення про конкурсну комісію з проведення конкурсу на створення офіційної символіки: герба, прапора, гімна Свеської селищної територіальної громади (додаток 2).
 4. Створити та затвердити склад конкурсної комісії, що додається.
 5. Загальному відділу Свеської селищної ради оприлюднити інформацію про проведення конкурсу  на офіційному вебсайті Свеської селищної ради.
 6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника Лукаша Р.І.

 

 

Селищний голова                                                               Сергій КИРКАЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                   Розпорядження Свеського

                                                                                   селищного голови

                                                                                   20.12.2023 №  133 - ОД

 

Порядок

проведення конкурсу на створення офіційної символіки: герба, прапора, гімна Свеської селищної територіальної громади

 

І. Загальні положення

 

1.1. Порядок про проведення конкурсу на створення офіційної символіки: герба, прапора, гімна (далі – Порядок) визначає порядок, строки та вимоги до конкурсних робіт.

1.2. Організатором конкурсу є Свеська селищна рада Шосткинського району Сумської області.

1.3. Конкурс проводиться в наступні етапи та строки:

I етап – подача заявок на участь у конкурсі та конкурсних робіт – з 15 січня 2024 до 15 березня 2024 року;

II етап – перевірка конкурсних робіт на відповідність заявленим вимогам та обрання із них кращих – з 18 березня 2024 року до 22 березня 2024 року;

III етап – громадське обговорення конкурсних робіт та голосування –з 25 березня 2024 року до 25 квітня 2024 року;

IV етап – підбиття підсумків громадського обговорення – з 29 квітня 2024 року до 10 травня 2024 року;

V етап – затвердження результатів Свеською селищною радою на черговій сесії Свеської селищної ради Шосткинського району Сумської області.

1.4. Порядок проведення громадського обговорення конкурсних робіт та голосування визначається розпорядженням голови Свеської селищної ради.

1.5. Конкурсні роботи, подані після закінчення терміну, зазначеного у пункті 1.3 цього Порядку, а також ті, які не відповідають вимогам, до участі у конкурсі не допускаються.

1.6. Свеська селищна рада залишає за собою право змінити строки проведення конкурсу, а також скасувати конкурс у разі відсутності конкурсних робіт.

 

ІІ. Мета і завдання конкурсу

 

2.1. Конкурс проводиться з метою створення офіційної символіки : гімна, герба, прапора Свеської селищної ради Шосткинського району Сумської області.

2.2. Завдання конкурсу є:

- залучення максимальної кількості учасників до розробки офіційної символіки: гімна, герба, прапора Свеської селищної ради Шосткинського району Сумської області;

- розроблення та створення офіційної символіки: гімна, герба, прапора Свеської селищної ради Шосткинського району Сумської області;

- формування у мешканців територіальних громад почуття патріотизму, поваги та любові до рідного краю, національної свідомості.

 

ІІІ. Порядок участі у конкурсі

 

3.1. У конкурсі можуть взяти участь як фізична, так і юридичні особи.

3.2. Участь у конкурсі безкоштовна.

3.3. Для участі у конкурсі особа подає заявку, зразок якої додається (додаток 1), а також згоду на обробку персональних даних згідно з чинним законодавством (додаток 2).

3.4. Учасники можуть подати як одну, так і декілька конкурсних робіт.

3.5. Подача учасником конкурсної роботи означає його згоду на її подальше редагування та використання.

3.6. До проектів зображень (макетів) герба і прапора та гімну обов’язково додається інформація про автора (авторів): прізвище, ім’я, по батькові, адреса, контактні телефони, вік, освіта, місце роботи або навчання (за наявності).

3.7. Участь у конкурсі вважається передаванням майнових авторський суміжних прав організатору конкурсу.

 

IV. Вимоги до конкурсних робіт

 

4.1. Вимоги до ескізів герба та прапора Свеської селищної територіальної громади:

- ескіз герба та прапора повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А-4. - роботи мають бути виконані в кольорі, допускаються різні техніки виконання, у тому числі і комп’ютерна графіка;

- символіка прапора може бути пов’язана з гербом: повторювати гербований малюнок без щита, мати колір та окремі елементи герба;

- для прапора обов’язково нормується співвідношення сторін та пропорцій основних фігур, оскільки цей символ може тиражуватися у різних розмірах і в усіх випадках має відповідати сталому зображенню;

        Ескіз герба повинен відображати характерні особливості територій, що входять до складу Свеської селищної територіальної громади. Містити малюнки або знаки, що здатні передати унікальність та ідентифікувати Свеську селищну територіальну громаду серед інших громад. Повторення характерних для гербів інших громад символів і знаків, не допускається.

        До конкурсних робіт герба, прапора додається опис їх кольорової гами та зображених на них елементів і символів.

        При створенні ескізу проекта герба та прапора обов’язково повинні бути враховані методичні рекомендації з питань місцевої геральдики і прапорництва, які зроблені комісією державних нагород та геральдики при Президентові України.

4.2. Вимоги до гімну Свеської селищної територіальної громади:

- текст гімну має бути написаний українською мовою. Стиль і лексика тексту повинні відповідати загальновизнаним етично-моральним нормам;

- твір повинен мати не більше двох куплетів та бути в одноголосному викладі;

- додатково учасники конкурсу можуть подавати (надсилати) музику (фонограму) гімну або готовий музичний твір у форматі аудіофайла  та в електронному вигляді або на електронному носії;

- текст і музика гімну територіальної громади повинні відображати історичну і культурну спадщину, звичаї і традиції громади, прагнення його мешканців жити в незалежній Українській державі;

- текст і музика мають бути авторськими та не містити плагіату.

 

V. Порядок подачі конкурсних робіт

        Конкурсні роботи подаються або надсилаються поштою до  Свеської селищної ради за адресою: 41226, Сумська обл., Шосткинський район, смт Свеса, вул. Грушевська, 31, з позначкою «Символи громади».  

        Конкурсні роботи, що подаються в електронному вигляді, надсилаються на електронну скриньку 04390133@svesa-rada.gov.ua з поміткою у назві теми листа «Символи громади».

 

V. Нагородження переможців конкурсу

        Переможці конкурсу нагороджуються грамотами Свеської селищної ради Шосткинського району Сумської області.

        Свеська селищна рада укладає угоду з переможцем конкурсу про передачу авторських та суміжних прав на символіку Свеської селищної ради, а саме виключне право на використання символіки тільки Свеською селищною радою та виключення будь-якої можливості передавати таке право третім особам.

        Якщо переможець конкурсу протягом 5 робочих днів з моменту оголошення результатів конкурсу не укладає угоду про передачу авторських та суміжних прав на символіку Свеської селищної ради, переможцем стає наступний учасник за кількістю набраних голосів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Додаток 1

                                                                                     до пункту 3.3. Порядку

 

 

ЗГОДА на обробку персональних даних

                                                            

Я, ______________________________________________________________ (П.І.Б.) народився  ___ ____________  ____ року, паспорт (серія ________ № ____________) відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на: 

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: адреса, контактні телефони, вік, освіта, місце роботи або навчання (за наявності) дані про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків та інших;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця бази щодо обробки цих даних, у тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 цього Закону);

 поширення персональних даних, що передбачає дії володільця бази персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу з бази персональних даних (стаття 14 цього Закону); 

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця бази персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, у тому числі порядок доступу суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 цього Закону).

Зобов’язуюсь у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.     

 

__________________                                                 _____________________

                                                                                     (підпис)                                                  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Додаток 2

                                                                                     до пункту 3.3. Порядку

 

 

 

 

ЗАЯВКА

на участь у конкурсі на створення офіційної символіки

 Свеської селищної ради  Шосткинського району Сумської області  

 

         

        Прошу дозволити мені участь у конкурсі із створення офіційної символіки Свеської селищної ради Шосткинського району Сумської області.

        З умовами проведення конкурсу ознайомлений та погоджуюсь.

 

 

____________           ____________        ___________________________________       (Дата )                             (Підпис)                        (Прізвище, ім’я та по батькові (повністю))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                                          Розпорядження Свеського

                                                                                                          селищного голови

                                                                                                          від 20.12.2023 № 133 - ОД

 

Положення

про конкурсну комісію з проведення конкурсу на створення офіційної символіки: герба, прапора, гімна Свеської селищної ради Шосткинського району Сумської області

 

І. Загальні положення

 

  1. Комісія з проведення конкурсу на створення офіційної символіки герба, прапора, гімна Свеської селищної ради Шосткинського району Сумської області є органом управління, створеним розпорядженням Свеського селищного голови, яка розглядає надані на конкурс матеріали та визначає переможців.
  2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, методичними рекомендаціями з питань місцевої геральдики і прапорництва, які розроблені комісією державних нагород та геральдики при Президентові України, а також цим Положенням.
  3. Комісія не є юридичною особою.

 

ІІ. Порядок утворення комісії

 

2.1. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням Свеського селищного голови у складі першого заступника селищного голови, секретаря та інших членів комісії.

2.2. У разі необхідності склад Комісії може поновлюватися за поданням її голови чи заступника позапланово шляхом внесення змін до розпорядження.

2.3. Комісія утворюється у кількості не менше семи осіб.

2.4. До складу Комісії можуть входити громадяни України, які проживають на території Свеської селищної територіальної громади.

2.5. Оплата праці членів комісії не передбачена.

 

ІІІ. Повноваження Комісії

 

3.1. Розглядає матеріали подані на конкурс.

3.2. Проводить голосування щодо визначення переможців.

3.3. Здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення.

 

IV. Організація роботи Комісії

 

4.1. Основною формою роботи Комісії є засідання, які скликаються головою комісії, в разі його відсутності – заступником голови комісії та проводяться у міру потреби.

4.2. Засідання Комісії є чинним, якщо в ньому бере участь не менше як дві третини складу Комісії.

4.3. Засідання Комісії скликається з обов’язковим повідомленням усіх  членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний.

4.4. Засідання комісії веде голова Комісії або його заступник.

4.5. На засіданні Комісії ведеться протокол, що підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії.

4.6. Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. Право голосу мають виключно члени комісії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                                          Розпорядження Свеського

                                                                                                          селищного голови

                                                                                                          від 20.12.2023 № 133 - ОД

 

 

СКЛАД

конкурсної комісії на створення офіційної символіки: герба, прапора, гімна Свеської селищної ради Шосткинського району Сумської області

 

Дарико Дарія Володимирівна

 • секретар Свеської селищної ради

Лукаш Роман Іванович

 • перший заступник Свеського селищного голови;

Тимошенко Наталія Миколаївна

 • начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Свеської селищної ради;

Гончаров Володимир Володимирович

 • староста Орлівського старостинського округу

Ігнащенко Олена Сергіївна

 • староста Микитівського старостинського округу

Баклан Віра Олександрівна

 • староста Марчихинобудського старостинського округу

Мороз Ірина Сергіївна

 • начальник відділу юридичного забезпечення, кадрової роботи та державної реєстрації

Височанська Інна Володимирівна

 • завідувач сектору містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату Свеської селищної ради і виконавчого комітету

Ковальова Світлана Олегівна

 • викладач КЗ  «Ямпільська мистецька школа», за згодою

Дяченко Олена Володимирівна

 • депутат Свеської селищної ради, за згодою

Безугла Світлана Володимирівна

 • депутат Свеської селищної ради, за згодою

Терлецька Ніна Василівна

 • депутат Свеської селищної ради, за згодою

Комендант Галина Анатоліївна

 • представник Свеської селищної територіальної громади, за згодою

Шкарапута Людмила Віталіївна

 • методист КЗ «Свеська селищна публічна бібліотека»

Безуглий Сергій Володимирович

 • краєзнавець Свеської селищної територіальної громади, за згодою

Сурмило Микола Григорович

 • історик Свеської селищної територіальної громади, за згодою