Фото без описуСвеська селищна рада оголошує конкурс на посаду керівника Свеської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 Свеської селищної ради Шосткинського району Сумської області.

Найменування і місцезнаходження закладу освіти.

Свеська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Свеської селищної ради Шосткинського району Сумської області

(41226, Сумська область, Шосткинський район, смт.Свеса, вул.Грушевського, будинок 25)

Найменування посади та умови оплати праці.

Посадовий оклад директора закладу загальної середньої освіти, надбавки, доплати та премії встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Кваліфікаційні вимоги.

Посаду директора закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та /або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан  фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків (відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»), пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу на посаду керівника закладу освіти.

Перелік документів для участі в конкурсі:

– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (за зразком, затвердженим у Положенні);

– автобіографію та/або резюме (за вибором кандидата конкурсу);

– копію паспорта громадянина України;

– копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

– довідку про відсутність судимості;

- довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі пред’являє оригінали документів, копії яких подаються для участі у конкурсі, та завіряє копії особистих документів власним підписом. Копії документів, що подаються без пред’явлення оригіналів документів, засвідчуються уповноваженою на це відповідно до законодавства особою.

Документи приймаються Свеською селищною радою за адресою:
смтСвеса, вул. Грушевського31

Термін прийому документів – з 01.07.2021 - 30.07.2021.

Особа, уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі – провідний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту Свеської селищної ради Сачко Анна Вікторівна (e-mail: 04390133@svesa-rada.gov.ua, тел. 0971777669)

До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

– не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до частини 2 статті 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

– подали не всі документи для участі в конкурсі;

– подали документи після завершення строку їх подання.

Дата і місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість.

Дата початку конкурсного відбору - 12.08.2021 в приміщенні Свеської селишної ради (смтСвеса, вул. Грушевського31).

Конкурсний відбір проводиться за результатами:

– перевірки знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти у формі письмового тестування;

– перевірки професійних компетентностей кандидатів шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації кандидатами державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

        Питання для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2020 № 654, зразок ситуаційного завдання, критерії оцінювання письмового тестування, ситуаційного завдання, презентації перспективного плану розвитку закладу освіти наведено у Положенні про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, що перебуває у комунальній власності Свеської селищної ради, затвердженого рішенням десятої сесії восьмого скликання Свеської селищної ради від 07 травня 2021 року.