При формуванні бюджету Свеської селищної територіальної громади застосовувались основні показники згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки» та проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», який підготовлено до другого читання.

У 2021 році передбачено підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2020 року, яку встановлено у розмірі 6 000 гривень, з 1 грудня 2021 року – 6 500 гривень. Для працівників І тарифного розряду ЄТС з 1 січня 2021 року посадовий оклад буде складати 2 670 гривень, з 1 грудня – 2 893 гривні.

Прожитковий мінімум у 2021 – 2023 роках підвищуватиметься темпами, що на 2 відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін на відповідний рік. Зростання розмірів прожиткового мінімуму відбуватиметься з 1 липня та 1 грудня відповідного року.

Законом «Про Державний бюджет України на 2021рік» передбачені трансферти з державного бюджету, зокрема:

базова дотація – 9760,6 тис. гривень;

освітня субвенція – 18452,0 тис. гривень.

Дохідна частина бюджету Свеської селищної територіальної громади на 2021 рік сформована з урахуванням Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів із врахуванням процесу децентралізації. При розрахунках дохідної частини селищного бюджету на 2021 рік враховано: статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, фактичне виконання дохідної частини бюджету за 2017-2019 роки та 10 місяців 2020 року.

Враховуючи вищевикладене, продовжується робота по формуванню проєкту бюджету Свеської селищної територіальної громади на 2021 рік, який буде сформований та затверджений у законодавчо визначені терміни.