РОЗВИТОК ПОСЛУГИ ПАТРОНАТНОГО ВИХОВАТЕЛЯ НА СУМЩИНІ

Патронат - це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім'ї патронатного вихователя у період подолання дитиною чи сім'єю складних життєвих обставин. Особливості патронату: дитина залишається проживати у своїй громаді, максимально наближено до родини; дитина тимчасово перебуває в професійній патронатній сім'ї, за її життя та здоров'я відповідає патронатний вихователь; створені умови для освіти, розвитку, соціально-психологічної реабілітації дитини; біологічна сім'я під супроводом соціального працівника; постійний моніторинг можливості повернення дитини до батьків, або пошук для дитини нової сім'ї. Патронатний вихователь - це спеціаліст, який пройшов навчання за спеціальною програмою підготовки кандидатів та на договірній основі здійснює догляд, виховання та забезпечує реалізацію тимчасово влаштованих в його сім'ю дітей, несе відповідальність за їх життя та здоров'я в період надання цим дітям послуги сімейного патронату.   Мета влаштування дитини до сім'ї патронатних вихователів екстрене надання «даху над головою»; тимчасове влаштування до повернення у біологічну сім'ю; тимчасове влаштування до усиновлення; влаштування для реабілітації дитини (насилля, жорстоке поводження) Патронатні вихователі: допоможуть дитині подолати стрес, зумовлений відсутністю чи втратою прихильності у біологічній сім'ї; представлятимуть інтереси дитини; стануть посередниками між дитиною і її біологічними батьками чи усиновлювачами, прийомними батьками.    Термін перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя встановлюється органом опіки та піклування і не може перевищувати трьох місяців. У разі наявності обставин, що обгрунтовують необхідність і доцільність перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя понад зазначений термін, орган опіки та піклування може його продовжити. Загальний термін перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя н сумо же перевищувати шість місяців. ОПЛАТА ПОСЛУГ ПАТРОНАТУ НАД ДИТИНОЮ СКЛАДАЄТЬСЯ 3: соціальної допомоги на утримання влаштованої під патронат дитини обсягом у 2,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку на місяць, для дітей з інвалідністю — 3,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку на місяць:   Фінансовий період     З 01 січня 2021 року  ;   З 01 липня 2021 року Діти віком від народження до 6 років:  1921 грн *2,5 = 4802,5 гри. ;  2013 грн *2,5 = 5032,5 грн   Діти віком від 6 до 18 років : 2395 грн. * 2,5 = 5987,5грн.;    2510 грн. * 2,5 = 6275 грн.   грошового забезпечення за надану патронатним вихователем послугу в розмірі 5-ти прожиткових мінімумів для працездатних осіб: З 01 січня 2021 року 2270 грн * 5 = 11350 грн. З 01 липня 2021 року 2379 грн * 5 = 11895 грн. Однак, при влаштуванні дитини віком до одного року, дитини з інвалідністю, малолітньої або неповнолітньої вагітної, дитини з ВІЛ, одночасно двох І більше дітей, розмір грошового забезпечення збільшується на 10 % за кожну дитину, але сумарно не перевищує 50%. Законодавство: Закон України від 26.01.2016 № 936-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми»; Постанова КМУ від 16 березня 2017р. № 148 «Деякі питання здійснення патронату над дитиною» Постанова КМУ від 24 грудня 2019 р. № 1101 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги».